Sprängaren 7, Syndbyberg, Sweden

Vi levererade stålräcken för lägenhetshus. 169 lägenheter. Vi gjorde projektion, produktion, leverans och montering tillsammans med projektledning.