Box hotel, Linköping, Sweden

Huvudleverans var ståltrappa och glasräcke för trappan. Vi levererade också väggskyddsdetaljer för korridorerna.