Box hotel, Linköping, Sweden

Hovedleveranse var ståltrapp og glassrekkverk for trappen. Vi leverte også veggbeskyttelsesdetaljer for korridorene.